Kontrola budynku – jak dbać o stan techniczny?

Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis

Kontrola techniczna budynków mieszkalnych lub użyteczności publicznej jest bardzo ważna, a odpowiada za nią organ nadzoru budowlanego. Jeżeli dojdzie do sytuacji, w której stan techniczny budynku (lub jego części) będzie nieodpowiedni, to jest mógłby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia albo środowiska – musi odbyć się odpowiednia kontrola połączona z ekspertyzą stanu technicznego.

Jak wygląda kontrola stanu technicznego budynku?

Obowiązek kontroli stanu technicznego budynku spoczywa na właścicielu lub zarządcy danego obiektu. Budynki powinny być kontrolowane pod tym względem przynajmniej raz do roku. Co podlega sprawdzeniu w trakcie tego typu kontroli? Przede wszystkim wszystkie elementy budynku, budowli i instalacji, które mogą być narażone na szkodliwy wpływ czynników atmosferycznych. Jest to ważne, ponieważ wpływ temperatury, światła lub wilgoci może osłabiać stabilność poszczególnych elementów lub nawet doprowadzić do niespełniania przez nie określonej funkcji. Kontroli corocznej podlegają również instalacja gazowa przez przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne. Ich prawidłowe działanie jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa osobom mieszkającym lub przebywającym (na przykład podczas pracy) w budynku.

Jak wygląda kontrola okresowa budynku?

Przynajmniej raz na pięć lat powinno wykonać się kontrolę okresową stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki budynku i jego otoczenia. W trakcie tej kontroli sprawdza się również instalację elektryczną i piorunochronną. Ważne jest przede wszystkim ustalenie, czy połączenia, osprzęt i zabezpieczenia są stuprocentowo sprawne oraz czy środki ochrony od porażeń i oporność izolacji przewodów działają prawidłowo. Kontrola okresowa obejmuje również sprawdzenie uziemień instalacji i aparatów. Więc o różnego typu kontrolach stanu technicznego budynku możesz dowiedzieć się na stronie: https://serwis-techniczny.impel.pl/.

Troska o stan techniczny budynku

Dbanie o stan techniczny techniczny budynku mieszkalnego lub użytkowego jest bardzo ważne, ponieważ dobry stan techniczny stanowi gwarancję bezpieczeństwa osób, zwierząt i przedmiotów przebywających wewnątrz budynku, a także może pozytywnie wpływać na środowisko. Nieodpowiednie podejście do konserwacji, niereagowanie na problemy z instalacjami oraz ignorowanie zniszczeń powstałych na przykład w wyniku działania czynników atmosferycznych może znacząco obniżać bezpieczeństwo przebywania w danym obiekcie budowlanym. Z tych powodów warto zainteresować się nie tylko kontrolami stanu technicznego budynków, ale również bieżącą naprawą szkód czy konserwacją.

Fot.: Ziaur Chowdhury/pixabay.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*